เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม  ประธานกรรมการบริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ :บ.ภ.” อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558

โดยเข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563

งานมอบทุนการศึกษาเพียรอภิธรรม ครั้งที่ 17 ปี 2563

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.