รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558

           

                       สำนักงานโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งได้เข้าให้คำปรึกษาด้านปรับปรุงด้าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ในชื่อโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเพื่อเพิ่มการบริหารสินค้าคงคลังและลด Inventory เริ่มโครงการเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม และ ทางบริษัทเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563

งานมอบทุนการศึกษาเพียรอภิธรรม ครั้งที่ 17 ปี 2563

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.