มาตรฐานการผลิต

รายละเอียดสินค้า

ลักษณะของเหล็ก Light Lip Channel จะมีหน้าตัดเป็นรูปตัว C โดยวิธีการทำเริ่มจากการนำแผ่นเหล็กมาม้วน พับและตัดเป็นรูปตัวซี ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีการรีดขึ้นรูปที่ทันสมัย ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความทนทาน ติดตั้งง่ายเพราะมีขนาดที่ถูกต้อง และมั่นใจได้ในความปลอดภัยจากการนำไปใช้งาน เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างทุกประเภท โดยเหล็กมีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 60 ถึง 250 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 1.6 ถึง 4.5 มิลลิเมตร และมีความยาวทั่วไปอยู่ที่ 6 เมตร

 


 

มาตรฐานการผลิต

•   มอก. 1228-2549 : นิยมใช้สำหรับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

•   JIS G 3350-2005 : นิยมใช้สำหรับเหล็กท่อไลท์เกจ ท่อเหล็ก

•   มอก. 1228-2561 : อยู่ระหว่างทบทวน จะประกาศใช้ภายในปี 2563

กระบวนการผลิตท่อ

 

 "

APPLICATIONS

ข้อมูลอ้างอิงขนาดเหล็กรูปพรรณตัวซี

มิติ พิ้นที่หน้าตัด มวล/เมตร ระยะจากศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อย รัศมีเจเรชั่น มอดุลัสภาคตัด ระยะจากศูนย์แรงเฉื่อย
mm. cm2 kg/m cm cm4 cm cm2 cm
H x A x C t a kg Cx Cy lx ly     ix         iy    Zx Zy Sx Sy
Lip Channel
60 x 30 x 10
1.6 2.072 1.63 0 1.06 11.6 2.56 2.37 1.11 3.88 1.32 2.5 0
2.0 2.537 1.99 0 1.06 14 3.01 2.35 1.09 4.65 1.55 2.5 0
2.3 2.872 2.25 0 1.06 16 3.32 2.33 1.07 5.20 1.71 2.5 0
Lip Channel
70 x 40 x 25
1.6 3.032 2.38 0 1.80 22 8.00 2.69 1.62 6.29 3.64 4.4 0
Lip Channel
75 x 35 x 15
2.3 3.677 2.89 0 1.29 31 6.58 2.91 1.34 8.28 2.98 3.1 0
Lip Channel
75 x 45 x 15
1.6 2.952 2.32 0 1.72 27 8.71 3.03 1.72 7.24 3.13 4.1 0
2.0 3.637 2.86 0 1.72 33 10.50 3.01 1.70 8.79 3.76 4.0 0
2.3 4.137 3.25 0 1.72 37 11.80 3.00 1.69 9.90 4.24 4.0 0
Lip Channel
90 x 45 x 20
1.6 3.352 2.63 0 1.73 43 10.50 3.56 1.77 9.46 5.80 4.2 0
2.3 4.712 3.70 0 1.73 59 14.20 3.56 1.74 13.00 5.14 4.1 0
3.2 6.367 5.00 0 1.72 77 18.30 3.45 1.69 17.10 6.57 4.1 0
Lip Channel
100 x 50 x 20
1.6 3.672 2.88 0 1.87 58 14.00 3.99 1.95 11.70 4.47 4.5 0
2.0 4.537 3.56 0 1.86 71 16.90 3.97 1.93 14.30 5.40 4.4 0
2.3 5.172 4.06 0 1.86 81 19.00 3.95 1.92 16.10 6.06 4.4 0
2.8 6.205 4.87 0 1.88 100 23.20 3.96 1.91 20.00 7.44 4.3 0
3.2 7.007 5.50 0 1.86 107 24.50 3.90 1.87 21.30 7.81 4.4 0
4.0 8.548 6.71 0 1.86 127 28.70 3.85 1.83 25.40 9.13 4.3 0
4.5 9.469 7.43 0 1.86 139 30.90 3.82 1.81 27.70 9.89 4.3 0
Lip Channel
120 x 40 x 20
3.2 7.007 5.50 0 1.32 144 15.30 4.53 1.48 24.00 5.71 3.4 0
Lip Channel
120 x 60 x 20
2.3 6.092 4.78 0 2.13 140 31.30 4.79 2.27 23.30 8.10 5.1 0
3.2 8.287 6.51 0 2.12 186 40.90 4.74 2.22 31.00 10.50 4.9 0
Lip Channel
120 x 60 x 25
4.5 11.720 9.20 0 2.25 252 58.00 4.63 2.22 41.90 15.50 5.3 0
Lip Channel
125 x 50 x 20
2.3 5.747 4.51 0 1.69 137 20.60 4.88 1.89 21.90 6.22 4.1 0
3.2 7.807 6.13 0 1.68 181 26.60 4.82 1.85 29.00 8.02 4.0 0
4.0 9.548 7.50 0 1.68 217 33.10 4.77 1.81 34.70 9.38 4.0 0
4.5 10.590 8.32 0 1.68 238 33.50 4.74 1.78 38.00 10.00 4.0 0
Lip Channel
150 x 50 x 20
2.3 6.322 4.98 0 1.55 210 21.90 5.77 1.86 28.00 6.33 3.8 0
3.2 8.607 6.72 0 1.54 280 28.30 5.71 1.81 37.40 8.19 3.8 0
4.5 11.720 9.17 0 1.54 368 35.70 5.60 1.75 49.00 10.50 3.7 0

Lip Channel
150 x 65 x 20

 

2.3 7.012 5.50 0 2.12 248 41.10 5.94 2.41 33.00 9.37 5.2 0
3.0 9.008 7.07 0 2.11 317 51.10 5.90 2.38 41.90 11.70 5.1 0
3.2 9.567 7.51 0 2.11 332 53.80 5.89 2.37 44.30 12.20 5.1 0
4.0 11.750 9.22 0 2.11 401 63.70 5.81  2.33   53.50   14.50  5.0 0
   4.5    13.070 10.30 0 2.10 441 69.20  5.82  2.30 58.80 15.70 5.0 0
Lip Channel
150 x 75 x 20
3.2 10.210 8.01 0 2.51 366 76.40 5.99 2.71 48.90 15.30 5.1 0
4.0 12.550 9.85 0 2.51 445 91.00 5.95 2.69 59.30 18.2 5.8 0
4.5 13.970 11.00 0 2.50 489 99.2 5.92 2.66 65.20 19.80 6.0 0
Lip Channel
200 x 75 x 20
3.2 10.530 8.27 0 2.66 375 83.60 5.97 2.82 50.00 17.30 6.4 0
4.0 12.950 10.20 0 2.65 455 99.8 5.93 2.78 60.60 20.60 6.3 0
4.5 14.420 11.30 0 2.65 501 109.00 5.90 2.75 66.90 22.50 6.3 0
Lip Channel
200 x 75 x 25
3.2 12.130 9.52 0 2.33 736 92.30 7.70 2.76 73.60 17.80 5.7 0
4.0 14.950 11.70 0 2.32 895 110.00 7.74 2.72 89.50 21.30 5.7 0
4.5 16.670 13.10 0 2.32 990 121.00 7.61 2.69 99.00 23.30 5.6 0
Lip Channel
250 x 75 x 25
4.5 18.920 14.90 0 2.07 1690 129.00 9.44 2.62 135.00 23.80 5.1 0
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.