เครื่องหมาย มอก. คืออะไร ?

มาตรฐานอุตสาหกรรม มีผลกระทบต่อธุรกิจเหล็กในประเทศไทยอย่างมหาศาล อีกทั้ง ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยคุ้มครองและส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศอีกด้วย ฉะนั้นแล้วผู้ขายเหล็กทุกคนควรรู้ และเข้าใจ เพื่อให้การค้าขายของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุด วันนี้แอดมินเลยนำเสนอ มาตรฐานโดยสรุป เป็นเกร็ดความรู้ดีๆ ให้ทุกท่านค่ะ

 

 

 

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

ท่อตะเข็บเกลียวคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

กระบวนการการผลิตของเหล็ก ERW VS SAW

ท่อเหล็กได้รับมาตรฐาน UL Certified

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.