ท่อสังกะสี VS. ท่อชุบสังกะสี แตกต่างกันอย่างไร?

"การเลือกใช้ท่อเหล็กที่ดี ควรพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ได้ท่อเหล็กที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน มั่นคง และที่สำคัญที่สุด คือ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน"

วันนี้คอทโก้ของนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ ระหว่างท่อสังกะสี (Pre-Zinc Steel Pipe) และ ท่อชุบสังกะสี (Hot Dip Galvanizing Steel Pipe) ซึ่งหากมองแค่ผิวเผิน แทบแยกความแตกต่างกันไม่ออก อย่างไรก็ตาม หากสรุปและจำแนกในรายละเอียดต่างๆ ทั้งด้านวัตถุดิบ วิธีการผลิต ความหนาชั้นเคลือบ มาตรฐานสินค้า คุณลักษณะการใช้งาน ค่า Tensile จุดสังเกตเบื้องต้น รวมไปถึงด้านการตรวจสอบของท่อเหล็ก จะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจ และเห็นภาพกว้างมากยิ่งขึ้น

 

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

ท่อตะเข็บเกลียวคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

กระบวนการการผลิตของเหล็ก ERW VS SAW

ท่อเหล็กได้รับมาตรฐาน UL Certified

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.