คุณถาวร อินธิแสง

ผู้จัดการโรงงาน (ทุ่งครุ)


Device

ชื่อ : คุณถาวร  อินธิแสง 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน (ทุ่งครุ) 

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี การจัดการคุณภาพ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงานผลิต 1 (ทุ่งครุ) บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก