งานมอบทุนการศึกษา“กองทุนเพียรอภิธรรม”ประจำปี 2561 ครั้งที่ 15

กลุ่มบริษัทในเครือ COTCO GROUP ได้จัดงานมอบทุนการศึกษา กองทุนเพียรอภิธรรม ปี 2561(ครั้งที่ 15) เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2561 สถานที่ บริษัท คอทโก้พลาสติกส์ จำกัด
กลุ่มบริษัท COTCO GROUP ประกอบไปด้วย บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ,บริษัท คอทโก้ พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด และ บริษัท คอทโก้พลาสติกส์ จำกัด ได้จัดมอบทุนการศึกษา“กองทุนเพียรอภิธรรม” ประจำปี 2561 โดยท่านประทานกองทุนฯ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม และคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตร/ธิดาของพนักงงาน จำนวน 79 ทุน รางวัลทุนต่อเนื่อง 55 ทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทุนการศึกษาของบุตร/ธิดาพนักงานในเครือคอทโก้ที่มีผลการเรียนดี ในการแบ่งเบาภาระของผู้ปครองที่ครอบครัวมีรายได้จำกัด และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไป
ภาพบรรยากาศงานมอบทุนการศึกษา“กองทุนเพียรอภิธรรม”และการแสดงของพนักงานและนักเรียนทุน พร้อมกิจกรรมสร้างรอยยิ้มกันทั่วหน้าภายในงาน