"จิตอาสาเฉพาะกิจ" ชาวCCM ทำดีด้วยหัวใจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“จิตอาสาเฉพาะกิจ”งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้รวม 85 ท่าน และให้บริการในพื้นที่ อาทิ วัดทุ่งครุ,วัดคู่สร้าง และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด มีรถบริษัทฯไว้คอยให้บริการประชาชนฟรี จากหน้าหมู่บ้านสยามนิเวศน์–วัดทุ่งครุ และจัดเตรียมดอกไม้จันทร์ให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร