ได้รับเกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ของกรมศุลกากรและกลุ่ม 7 สมาคม

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด(ระยอง) หนึ่งในสมาชิกสมาคมผู้ผลิตท่อและแปรรูปเหล็กแผ่น เปิดโรงงานต้อนรับการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตท่อโลหะ ERW/SAW จากคณะ เมื่อวันที่ 1–2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
การเข้าเยี่ยมชมโรงงาผลิตเหล็กต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จากกลุ่มโรงงานผู้ผลิตทั้ง 5 บริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด(โรงงานผลิตเหล็กเส้น) ,บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด(โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น) ,บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด(โรงงานผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน) ,บริษัท จี สตีล จำกัด(มหาชน) (โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน) และบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด(โรงงานผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น)
บรรยากาศของคณะผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด(ระยอง) และในช่วงบ่ายวันที่ 2 กันยายน เวลา 16.30 น. บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด(ระยอง) ได้จัดเลี้ยงรับรองคณะผู้เยี่ยมชมโรงงาน ณ ห้องรับรอง Eagle Wing