ราชกิจจานุเบกษา

  1. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี คลิ๊ก
  2. ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น คลิ๊ก
  3. ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น คลิ๊ก

Share this Post