เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการและชุมชนไร้ยาเสพติด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตทุ่งครุร่วมกับบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด โดยท่าน ผอ.สุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม จัดโครงการสถานประกอบการและชุมชนไร้ยาเสพติด โดยให้ความรู้พนักงานและชุมชนในเขตทุ่งครุ