รับรางวัล “Laserfiche Smarter Award 2017” ในงาน CXO Lunch

คุณกัณฐิญา ตันติปฎก รองกรรมการผู้จัดการ และคุณพชร ครุธพุ่ม บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์สค จำกัด ได้รับรางวัล“Laserfiche Smarter Award 2017” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และถือเป็นครั้งแรกที่ทาง Laserfiche USA โดย Mr. Chris Wacker(CEO) เป็นผู้มอบรางวัลและได้จัดเลี้ยงขอบคุณลูกค้าให้กับทางบริษัท คอทโก้ฯ ด้วยตนเอง ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯเพื่อเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Laserfiche ในประเทศไทย
และเป็นครั้งแรกที่ทาง Laserfiche USA นำโดยผู้ก่อตั้งบริษัท Laserfiche มานานกว่า 31 ปีมาเมืองไทยและได้นำรางวัล Laserfiche Smarter Award ประจำปี 2017 มามอบให้กับทางบริษัท คอทโกฯด้วยตนเอง โดยรางวัลนี้ปกติต้องทำการมอบให้ในงาน Laserfiche Empower ที่มีคนเข้าร่วมกว่า 30,000 คนทุกปีเป็นเวลา 5 วันสี่คืน พร้อมทั้งมีการจัดอบรมการใช้งานการให้ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการทำงานจากประสบการณ์ผู้ใช้งานทั่วโลก
โดยเมื่อต้นปีได้จัดที่ Long Beach USA ซึ่งทางบริษัท คอทโกฯได้รับรางวัลการดูแลจัดการระบบ Laserfiche เพื่อทดแทนกระดาษได้ยอดเยี่ยมเพียงบริษัทเดียวในส่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน