Cold Rolled Steel Sheet

เหล็กแผ่นขาวคือ?

   เหล็กแผ่นขาว (Cold Rolled Steel Sheet) คือ การนำเหล็กแผ่นดำ นำมาผ่านกระบวนการรีดเย็นหรือการรีดเหล็กแผ่นดำที่ไม่ได้ใช้ความร้อนในการเผา เพื่อกำจัดสนิมให้ผิวเหล็กกลายเป็นสีขาวเทา และนำไปรีดลดขนาดความหนาที่อุณหภูมิปกติ จากนั้นนำไปขัดเคลือบผิวมาจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเหล็กแผ่นขาวนี้ผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้ว จะทำให้เหล็กแผ่นขาวเกิดเป็นเหล็กแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยที่เหล็กแผ่นขาวจะมีความหนาให้เลือกหลายขนาด และมีความหนาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละประเภทตั้งแต่ 0.35 - 3.40 มม. ผู้ใช้ควรเลือกขนาดและความหนาที่เหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละประเภท ซึ่งทาง Cotco Metal Works เรามีให้บริการเหล็กแผ่นขาวที่ความหนาที่หลากหลาย สามารถนำไปนำเหล็กแผ่นขาวไปสลิท ตัด พับ ซอย ขึ้นรูป เจาะรู ตามที่ลูกค้าต้องการ

 

เหล็กแผ่นขาวมีคุณสมบัติแบบไหน และเหมาะกับงานก่อสร้างประเภทใด?

   CCM มีศูนย์บริการและแปรรูปเหล็กที่ทันสมัยและครบวงจร ร่วมกับความชำนาญการที่ยาวนานของ บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ และความเชื่อถือสำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เเหล็กแผ่นขาวที่ออกมามีคุณภาพ ตรงตามสเปคที่ต้องการ สามารถนำไปใช้งานหรือขึ้นรูปได้ทันที

 

คุณสมบัติเหล็กแผ่นขาว

   จากการที่เหล็กแผ่นขาวนี้ได้ผ่านกระบวนการรีดเย็นและขัดเคลือบผิวมาจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้เหล็กแผ่นขาวนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากแผ่นเหล็กดำ เนื่องจากเหล็กแผ่นขาวนี้จะมีความอ่อนนุ่มกว่าแผ่นเหล็กดำ ทำให้ง่ายต่อการขึ้นรูปหรือพับเหล็กให้เป็นรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการและงานแต่ละประเภทของผู้ใช้งาน ซึ่งเหล็กแผ่นขาวนี้จะนำไปจะผ่านกระบวนการเคลือบสารเคมีหรือสีฝุ่นอีพ็อกซี่ทำให้เหล็กแผ่นขาวเคลือบสีได้ง่ายมากขึ้น และนอกจากนี้จะนำมาเคลือบสารเคมีไอออนฟอสเฟต ในลำดับต่อไปเพื่อล้างคราบไขมันบนผิวเหล็กแผ่นขาวก่อน ซึ่งจะทำให้เช่นนี้จะส่งผลให้เหล็กแผ่นขาวมีความคงทนต่อการกัดกร่อนที่มากขึ้น และป้องกันสนิมได้ดีอีกด้วย

 

เหล็กแผ่นขาวใช้ในงานแบบใด

   ในการใช้งานเหล็กแผ่นขาวนี้นิยมนำไปใช้งานก่อสร้างทั่วไป หรือนำไปใช้กับงานขึ้นรูปที่เน้นคุณภาพผิวของงานที่ต้องการความละเอียดสูง ดูสวยงาม เช่นการใช้ในงานประเภทการผลิตตัวถังรถยนต์ การผลิตตู้เครื่องปรับอากาศ ตัวเครื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งเหล็กแผ่นขาวยังสามารถนำใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อใช้ในการผลิตบังโคลน หม้อกรองนํ้ามัน เครื่องทำนํ้าร้อน และอีกต่างๆ รวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมายตามที่ลูกค้าต้องการ

 

มาตรฐานการผลิต

• มอก.2012-2558

Share this Post