รู้ยัง? แค่เลือกท่อเหล็ก ก็ช่วยลดโลกร้อนได้นะ

ด้วยความมุ่งมั่นบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ได้รับรอง Green Industry ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

จากเริ่มแรกที่เราได้รับ การรับรอง Green industry กระทรวงอุตสาหกรรม ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย เป้าหมายและ แผนงานที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและสำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ มาเป็น การรับรอง Green industry กระทรวงอุตสาหกรรม ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับ การรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

 

 

 

 

สนใจติดต่อสอบถาม COTCO หรือ ขอคำปรึกษา ได้ที่

Call Center : 02-285-2700

Email : sales@cotcogroup.com

Line Official : https://lin.ee/pIUNkHc

Website : www.cotcometalworks.co.th

Share this Post