ท่อสังกะสี VS. ท่อชุบสังกะสี แตกต่างกันอย่างไร?

"การเลือกใช้ท่อเหล็กที่ดี ควรพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ได้ท่อเหล็กที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน มั่นคง และที่สำคัญที่สุด คือ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน"

วันนี้คอทโก้ของนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ ระหว่างท่อสังกะสี (Pre-Zinc Steel Pipe) และ ท่อชุบสังกะสี (Hot Dip Galvanizing Steel Pipe) ซึ่งหากมองแค่ผิวเผิน แทบแยกความแตกต่างกันไม่ออก อย่างไรก็ตาม หากสรุปและจำแนกในรายละเอียดต่างๆ ทั้งด้านวัตถุดิบ วิธีการผลิต ความหนาชั้นเคลือบ มาตรฐานสินค้า คุณลักษณะการใช้งาน ค่า Tensile จุดสังเกตเบื้องต้น รวมไปถึงด้านการตรวจสอบของท่อเหล็ก จะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจ และเห็นภาพกว้างมากยิ่งขึ้น

 

 

Share this Post