5 รูปแบบโครงถักที่นิยมใช้ที่ที่สุดในงานโครงสร้าง

วันนี้ เรามาทำความรู้จัก 5 รูปแบบโครงถักที่นิยมใช้ที่ที่สุดในงานโครงสร้าง ภาคต่อจากบทความโครงถักคราวก่อน...

 
 
ประเภทของโครงถัก หรือ โครงข้อหมุน (Truss structures Type)
ประเภทของโครงถัก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยอิงตามหลักการออกแบบ คือ
1. โครงถักแบบดีเทอร์มิเนทสแตติกส์ (Statically Determinate Truss) เป็นรูปแบบโครงถักที่สามารถวิเคราะห์หาค่าแรงกระทำต่างๆได้ด้วยสมการสมดุล
2. โครงถักแบบอินดีเทอร์มิเนทสแตติกส์ (Statically Indeterminate Truss) เป็นรูปแบบโครงถักที่จำเป็นต้องคำนวณหาค่าแรงกระทำต่างๆด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งจะแปรผันไปตามรูปแบบของโครงถักในการนำไปใช้งานกับโครงสร้างที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน
 
นอกเหนือจากนั้น สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ลักษณะ อีกด้วย นั้นคือ
✔️ โครงถักแบบโครงหลังคา
✔️ โครงถักแบบโครงสะพาน
✔️ โครงถักแบบโค้งประทุน
 
5 รูปแบบโครงถักที่นิยมใช้ที่ที่สุดในงานโครงสร้าง
1️⃣โครงถักแบบโฮว์ (Howe Truss) จันทันเอียงเป็นจั่วสองข้างเท่ากัน ขื่ออยู่ในแนวราบ มีท่อนยึดดิ่ง ระยะห่างเท่ากัน และมีท่อนยึดทแยงเอียงลงเข้าหากึ่งกลางช่วง โดยมีรูปร่างตามช่วงความยาวที่ เพิ่มขึ้น
 

 

2️⃣โครงถักแบบโฮวย์กระดับมักนิยมในโครงหลังคาช่วงยาวเช่นในโรงงานหรือโกดังเก็บสินค้า
 

 

3️⃣โครงถักคอร์ดเอียงขนานขื่อจะเอียงขนานกับจันทันทำให้มีช่องว่างความสูงมากขึ้น และแบ่งได้เป็น / ชนิด ดังนี้ โครงถักแนวเอียง (Sloping Flat Truss) และ โครงถักแนวราบ (Flat Truss)
 

 

4️⃣โครงถักแบบเอียงต่างมุม (Dual Pitch) มักใช้เป็นหลังคาอาคารตึกแถว โดยเอียงชันทางด้านหน้า แล้วลาดเทลงยาวด้านหลัง
 

 

5️⃣โครงถักแบบโค้ง (Curved Truss) นิยมมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากมีการใช้แผ่นเหล็กรีดรอนมุง หลังคาซึ่งสามารถดัดโค้งได้
 

 

ปัจจุบันโครงถักนิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้างทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆมากมาย อย่างเช่น
 1. โครงหลังคาโรงอาหาร 
 2. โครงสร้างรับน้ำหนักอัฒจรรย์  
 3. โครงสร้างอาคารขนาดกลาง-ใหญ่พิเศษ
 4. โครงหลังคาหอประชุม หรือ โรงมหรสพขนาดใหญ่
 5. โครงหลังคาสนามกีฬาในร่ม 
 6. โครงหลังคาสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่
 7. โครงหลังคาห้องโถงนิทรรศการ
 8. โครงหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม
 9. โครงหลังคาศูนย์จัดแสดงสินค้า
 10. โครงหลังคาศูนย์การค้า 
 11. โครงหลังคาสถานีรถไฟ สนามบิน และสถานีขนส่ง
 12. โครงหลังคาโดมอเนกประสงค์
 13. โครงสร้างสะพาน และอาคารพิเศษแบบต่างๆ

Share this Post