ความแตกต่างของกระบวนการทำสีในงานเหล็ก

ปัจจุบันการทำสีในงานเหล็กโครงสร้างได้เป็นที่นิยมในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เนื่องจากการทำสีสามารถช่วยปกป้องพื้นผิวของเหล็กให้คงสภาพความแข็งแรง ความสวยงามสมบูรณ์ และทีสำคัญ ปลอดจากสนิม อย่างไรก็ตาม การทำสี มีด้วยกับหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ รูปแบบการนำไปใช้งาน สภาพแวดล้อม รวมไปถึงประเภทของเหล็กเองอีกด้วย วันนี้ CCM จึงได้จำแนกวิธีการทำสีเหล็กในรูปแบบที่นิยมใช้กันหลักๆ ซึ่งได้แก่ การทาสีเหล็ก การพ่นสีเหล็ก และการชุบสี หรือเรียกอีกอย่างว่า การชุบกัลวาไนท์ อย่างเข้าใจง่ายและชัดเจน

 

Share this Post