งานมอบทุนการศึกษาเพียรอภิธรรม ครั้งที่ 17 ปี 2563

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพียรอภิธรรม ปี 2563 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 โดยคุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม ท่านประธานกองทุน และคณะกรรมการกองทุน ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา พนักงานกลุ่มบริษัทในเครือคอทโก้ จำนวน 77 ทุน และรางวัลทุนต่อเนื่อง รวม 53 ทุน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ บริษัทคอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด