ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของบริษัทคอทโก้ฯ (CCM)

ด้วยนโยบายการป้องกันไวรัส Covid-19 บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ขอประกาศให้วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดพิเศษของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิการฉีดวัคซีนตามนโยบายฉีดวัคซีนเพื่อชาติของรัฐบาลอย่างทั่วถึงกัน บริษัทฯ จะเปิดทำการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

Share this Post