Automative-Purposed Pipe

รายละเอียดสินค้า

ท่องานยานยนต์และท่อเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949 ให้ความสำคัญกับความแข็งแรง และปลอดภัยในการใช้งาน

โดยทั่วไปจะรู้จักและคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ท่อชนิดนี้ภายใต้ชื่อ STKM และ STAM วัสถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นเหล็กรีดเย็น นำมาม้วนขึ้นรูปตามขนาดท่อที่ต้องการ และเชื่อมตะเข็บด้วยระบบแรงต้านไฟฟ้า (ERW) นอกจากนี้ท่อชนิดนี้ยังนำไปใช้งานเฟอร์นิเจอร์ (ท่อเฟอร์นิเจอร์ ท่อเหล็กขาว ท่อเหล็กรีดเย็น) มีให้เลือกใช้หลากหลายขนาดและชิ้นคุณภาพ

ท่อขูดตะเข็บด้านใน (ID Scarfing Tube)

ท่อเหล็กตะเข็บตรง แบบ Electric Resistance Welding ในปัจจุบันมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะท่อเหล็กประเภทที่ใช้ในงานชิ้นส่วนยานยนต์ (Auto part) และท่อร้อยสายไฟ (Electrical Conduit)

COTCO METAL WORKS ได้พัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการขูดตะเข็บใน เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้งานท่อประเภทนี้ โดยใช้อุปกรณ์ในการขูดตะเข็บในจากประเทศเยอรมัน ทั้งชุดรวม และทักษะความชำนาญที่เป็นเลิศของพนักงาน เพื่อให้ลูกค้ารับสินค้าที่ดีที่สุด

มาตรฐานท่อที่สามารถขูดตะเข็บได้

  • STKM 11A – STKM 20C
  • STK 290 – STK540
  • STAM Grade G : STAM 290 GA, STAM 290 GB,
  • STAM 340 G – STAM 500 G
  • STKR 400 – STKR 490


อุปกรณ์ในการขูดตะเข็บด้านใน (Inside Tube Scarfing Tooling) 

การตรวจสอบรอยร้าวของแนวเชื่อมตะเข็บท่อด้านนอกด้วย ET
Eddy Current Testing : ET

ในกระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบ ERW นั้นการควบคุมคุณภาพให้มีความคงที่ COTCO ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษในการผลิตเราได้กำหนดการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ถึงแม้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพียงใด โอกาสที่จะทำให้เกิด Defect ในส่วนรอยร้าวที่แนวเชื่อมตะเข็บไม่สามารถตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อเป็นการการันตีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก เราจึงได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจสอบรอยร้าวของแนวเชื่อม ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบ In line หมายความว่าท่อเหล็กของเราที่ผลิตจะได้รับการตรวจสอบรอยร้าว 100% ตลอดช่วงของการผลิต

EDDY CURRENT TEST (ET) คือ การทดสอบตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ประเภทหนึ่ง โดยการทดสอบนี้จะใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism) กระแสไฟฟ้าไหลวนถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการที่เรียกว่า การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism Iinduction) ไฟฟ้ากระแสสลับจะไหลผ่านขดลวด ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขยายตัว และยุบตัวรอบๆขดลวด ตามสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ และกระแส ไฟฟ้าไหลวน จะสร้างให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาต่อต้านกับสนามแม่เหล็กของขดลวด และเป็นผลให้ค่าความต้านทานการเหนี่ยวนำ (Iinductive Reactance) เปลี่ยนแปลง 

ประโยชน์ของ ET ในงานท่อเหล็กคือใช้ในการตรวจสอบสภาพความผิดปกติของรอยรั่ว รอยร้าว รอยเชื่อม และสภาพผิวท่อ เพื่อค้นหาจุดบกพร่องหรือร่องรอยความเสียหายหรือผิดปกติ ที่ไม่อาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่า

QC Process Chart

กระบวนการผลิตท่อประเภท ERW

ตารางรายการท่อที่สามารถขูดตะเข็บได้ (INSIDE TUBEDEBURRING SYSTEMS)

Inside Tubedeburring System

Item Tube O.D. mm. Wall thickness mm. Tube I.D. mm. Raw material
1 19.10 1.00 - 2.00 15.10 - 17.10 CR, PO, GI
2 22.20 1.00 - 2.50 17.20 - 20.20 CR, PO, GI
3 25.40 1.00 - 3.20 19.00 - 23.40 CR, PO, GI
4 28.60 1.00 - 3.20 22.20 - 26.60 CR, PO, GI
5 31.80 1.00 - 3.20 25.40 - 29.80 CR, PO, GI
6 38.10 1.00 - 3.20 31.70 - 36.10 CR, PO, GI
7 42.70 1.00 - 3.20 36.30 - 40.70 CR, PO, GI
8 50.80 1.00 - 3.20 44.40 - 48.80 CR, PO, GI
9 54.00 1.00 - 3.20 47.60 - 52.00 CR, PO, GI
10 60.00 1.00 - 3.20 53.60 - 58.00 CR, PO, GI

ตารางข้อมูลจำเพาะและเกรดของท่อเหล็กกลุ่มยานยนต์

ERW Carbon Steel Tube for Automobile Structural Purposes
JIS G 3472

Grade Designaion
Grade G STAM 290 GA
STAM 290 GB
STAM 240 G
STAM 390 G
STAM 440 G
STAM 470 G
STAM 500 G
Grade H STAM 440 H
STAM 470 H
STAM 500 H
STAM 540 H

 

Carbon Steel Tube for Machine Structural Purposes
JIS G 3445

Grade Designaion
Grade 11 A STKM 11 A
Grade 12 A STKM 12 A
  B STKM 12 B
  C STKM 12 C
Grade 13 A STKM 13 A
  B STKM 13 B
  C STKM 13 C
Grade 14 A STKM 14 A
  B STKM 14 B
  C STKM 14 C
Grade 15 A STKM 15 A
  C STKM 15 C
Grade 16 A STKM 16 A
  C STKM 16 C
Grade 17 A STKM 17 A
  C STKM 17 C
Grade 18 A STKM 18 A
  B STKM 18 B
  C STKM 18 C
Grade 19 A STKM 19 A
  C STKM 19 C
Grade 20 A STKM 20 A

Share this Post