Automative-Purposed Pipe

ท่อเหล็กงานยานยนต์

ท่องานยานยนต์และท่อเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949 ให้ความสำคัญกับความแข็งแรง และปลอดภัยในการใช้งาน โดยทั่วไปจะรู้จักและคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ท่อชนิดนี้ภายใต้ชื่อ STKM และ STAM วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นเหล็กรีดเย็น นำมาม้วนขึ้นรูปตามขนาดท่อที่ต้องการ และเชื่อมตะเข็บด้วยระบบแรงต้านไฟฟ้า (ERW) นอกจากนี้ท่อชนิดนี้ยังนำไปใช้งานเฟอร์นิเจอร์ (ท่อเฟอร์นิเจอร์ ท่อเหล็กขาว ท่อเหล็กรีดเย็น) มีให้เลือกใช้หลากหลายขนาดและมีท่อเฟอร์นิเจอร์ ราคาหลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการของคุณ

ท่อขูดตะเข็บด้านใน (ID Scarfing Tube)

  • ท่อเหล็กตะเข็บตรง แบบ Electric Resistance Welding ในปัจจุบันมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะท่อเหล็กประเภทที่ใช้ในงานชิ้นส่วนยานยนต์ (Auto part) และท่อร้อยสายไฟ (Electrical Conduit)
  • COTCO METAL WORKS ได้พัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการขูดตะเข็บใน เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้งานท่อประเภทนี้ โดยใช้อุปกรณ์ในการขูดตะเข็บในจากประเทศเยอรมัน ทั้งชุดรวม และทักษะความชำนาญที่เป็นเลิศของพนักงาน เพื่อให้ลูกค้ารับสินค้าที่ดีที่สุด

มาตรฐานท่อที่สามารถขูดตะเข็บได้

  • STKM 11A – STKM 20C
  • STK 290 – STK540
  • STAM Grade G : STAM 290 GA, STAM 290 GB,
  • STAM 340 G – STAM 500 G
  • STKR 400 – STKR 490

อุปกรณ์ในการขูดตะเข็บด้านใน (Inside Tube Scarfing Tooling) 

 

การตรวจสอบรอยร้าวของแนวเชื่อมตะเข็บท่อด้านนอกด้วย ET

 

  • ในกระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบ ERW นั้นการควบคุมคุณภาพให้มีความคงที่ COTCO ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษในการผลิตเราได้กำหนดการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ถึงแม้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพียงใด โอกาสที่จะทำให้เกิด Defect ในส่วนรอยร้าวที่แนวเชื่อมตะเข็บไม่สามารถตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อเป็นการการันตีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก เราจึงได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจสอบรอยร้าวของแนวเชื่อม ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบ In line หมายความว่าท่อเหล็กของเราที่ผลิตจะได้รับการตรวจสอบรอยร้าว 100% ตลอดช่วงของการผลิต
  • EDDY CURRENT TEST (ET) คือ การทดสอบตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ประเภทหนึ่ง โดยการทดสอบนี้จะใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism) กระแสไฟฟ้าไหลวนถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการที่เรียกว่า การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism Iinduction) ไฟฟ้ากระแสสลับจะไหลผ่านขดลวด ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขยายตัว และยุบตัวรอบๆขดลวด ตามสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ และกระแส ไฟฟ้าไหลวน จะสร้างให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาต่อต้านกับสนามแม่เหล็กของขดลวด และเป็นผลให้ค่าความต้านทานการเหนี่ยวนำ (Iinductive Reactance) เปลี่ยนแปลง 
  • ประโยชน์ของ ET ในงานท่อเหล็กคือใช้ในการตรวจสอบสภาพความผิดปกติของรอยรั่ว รอยร้าว รอยเชื่อม และสภาพผิวท่อ เพื่อค้นหาจุดบกพร่องหรือร่องรอยความเสียหายหรือผิดปกติ ที่ไม่อาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่า

QC Process Chart

 

กระบวนการผลิตท่อประเภท ERW

 

รายการท่อที่สามารถขูดตะเข็บได้ (INSIDE TUBEDEBURRING SYSTEMS)

Inside Tubedeburring System

Item Tube O.D. mm. Wall thickness mm. Tube I.D. mm. Raw material
1 19.10 1.00 - 2.00 15.10 - 17.10 CR, PO, GI
2 22.20 1.00 - 2.50 17.20 - 20.20 CR, PO, GI
3 25.40 1.00 - 3.20 19.00 - 23.40 CR, PO, GI
4 28.60 1.00 - 3.20 22.20 - 26.60 CR, PO, GI
5 31.80 1.00 - 3.20 25.40 - 29.80 CR, PO, GI
6 38.10 1.00 - 3.20 31.70 - 36.10 CR, PO, GI
7 42.70 1.00 - 3.20 36.30 - 40.70 CR, PO, GI
8 50.80 1.00 - 3.20 44.40 - 48.80 CR, PO, GI
9 54.00 1.00 - 3.20 47.60 - 52.00 CR, PO, GI
10 60.00 1.00 - 3.20 53.60 - 58.00 CR, PO, GI

 

ตารางข้อมูลจำเพาะและเกรดของท่อเหล็กกลุ่มยานยนต์

ERW Carbon Steel Tube for Automobile Structural Purposes
JIS G 3472

Grade Designaion
Grade G STAM 290 GA
STAM 290 GB
STAM 240 G
STAM 390 G
STAM 440 G
STAM 470 G
STAM 500 G
Grade H STAM 440 H
STAM 470 H
STAM 500 H
STAM 540 H

 

Carbon Steel Tube for Machine Structural Purposes
JIS G 3445

Grade Designaion
Grade 11 A STKM 11 A
Grade 12 A STKM 12 A
  B STKM 12 B
  C STKM 12 C
Grade 13 A STKM 13 A
  B STKM 13 B
  C STKM 13 C
Grade 14 A STKM 14 A
  B STKM 14 B
  C STKM 14 C
Grade 15 A STKM 15 A
  C STKM 15 C
Grade 16 A STKM 16 A
  C STKM 16 C
Grade 17 A STKM 17 A
  C STKM 17 C
Grade 18 A STKM 18 A
  B STKM 18 B
  C STKM 18 C
Grade 19 A STKM 19 A
  C STKM 19 C
Grade 20 A STKM 20 A