โครงสร้างที่จอดรถอัจฉริยะ I-PARK

100 วินาที News Idea ตอน เพิ่ม Option ที่จอดรถอัจฉริยะด้วย
หลังคาและฟาซาดจากท่อเหล็กดาและเหล็กตัวซี

      ที่จอดรถอัจฉริยะ I-PARK ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เข้ามาตอบโจทย์ข้อจากัดทางด้านพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอโดยที่จอดรถอัจฉริยะแห่งนี้ สามารถจอดรถได้ 84 คัน และได้ผลตอบรับและมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจานวนมาก เนื่องจาก มีความสะดวกสบาย ทาให้ประหยัดเวลาในการหาที่จอดรถ และยังมี ฟาซาดและหลังคาในแต่ละชั้น เพื่อป้องกันแดดกันฝน และยังช่วยกันน้าที่หยดจากรถด้านบน อีกด้วย ถือว่าผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดีเลยทีเดียวครับ
       ซึ่งในการทาหลังคาทั้งหมดและฟาซาด เป็นการต่อเติมเพิ่มจากตัวโครงสร้างอาคารเดิม ทาให้ทางเจ้าของโครงการ I PARK เลือกใช้ เหล็กตัวซี และ ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมและทรงแบน จาก CCM by Cotco Metal Works เป็นวัสดุหลักในการทาโครงหลังคาและฟาซาด ทั้งหมดของโครงการ
       โดยคุณสมบัติของ ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมและทรงแบนนั้น จะมีความแข็งแรงและทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนต่อสภาวะอากาศ และสิ่งแวดล้อม ที่สาคัญ สามารถ customize หรือเลือกขนาดความยาว เลือกพื้นผิวสัมผัส และสีสันของเหล็กได้ จึงสามารถนามาใช้งานได้หลายจุดในโครงการ
       ในส่วนของหลังคาด้านบนสุด ใช้เป็น เหล็กตัวซี ทำให้ได้โครงสร้างที่มีช่วงที่กว้างและมีน้ำหนักเบา สามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้ มีขนาดหน้าตัดที่สามารถเลือกได้ตามการใช้งานตั้งแต่ 60 ถึง 250 มิลลิเมตร มีความหนาตั้งแต่ 1.6 ถึง 4.5 มิลลิเมตร และมีความยาวโดยปกติทั่วไปอยู่ที่ 6 เมตร
       และด้วยคุณสมบัติของ เหล็กตัวซี และ ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมและทรงแบน จาก CCM by Cotco Metal Works ทาให้ตอบโจทย์ความต้องการของโครงการที่จอดรถอัจฉริยะ I-PARK ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
       หากท่านใดสนใจสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับ เหล็ก จาก CCM Cotco Metal Works สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wazzadu.com ได้เลยคครับ


Share this Post