ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System)

พัฒนาระบบงานดับเพลิงใหม่ ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ ได้เลือกใช้ ท่อเหล็กเคลือบสีภายนอกที่ได้รับมาตรฐาน UL Mark จากแบรนด์ CCM by COTCO METAL WORKS ในการวางระบบงานท่อดับเพลิงรอบโรงงานทั้งหมด ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร ด้วยคุณสมบัติเด่นในการรับแรงดันได้สูง แข็งแรงทนทานแต่มีนํ้าหนักเบา และมีแนวตะเข็บที่แข็งแรง ทำให้สะดวกในการเชื่อมเก็บงานรอยต่อ จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น การนำไปใช้งานในพื้นที่ใกล้ทะเลหรือพื้นที่ที่มีความชื้นสูง อย่างบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ นั้นเอง