TAXI Drop Lane Project, Don Mueang Airport

วันนี้เราอยู่กันที่ โครงการ TAXI DROP LANE สนามบินดอนเมือง สนามบินที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากแท็กซี่ที่เข้ามาส่งผู้โดยสารที่สนามบินดอนเมือง มีการชะลอรถเพื่อรอรับผู้โดยสาร ทำให้เกิดปัญหารถติดขัดอย่างหนักบริเวณหน้าชานชาลาขาออก บางครั้งเป็นสาเหตุทำให้ผู้โดยสารตกเครื่อง ไปเช็คอินไม่ทันเที่ยวบินอีกด้วย ทำให้ ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เล็งเห็นถึงปัญหาและเร่งแก้ไขโดยการสร้าง “TAXI DROP LANE” เพิ่มช่องจราจร สำหรับแท็กซี่โดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณด้านหน้าอาคาร 2 ขาออก มีหลังคาคลุมชานชาลา สำหรับผู้โดยสารลงจากแท็กซี่ยาว ประมาณ 200 เมตร