News

COTCO หนึ่งในผู้ผลิตสินค้าเหล็กภายในประเทศ ได้รับเกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ของกรมศุลกากรและกลุ่ม 7 สมาคม
ผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ COTCO ร่วมจัดทำแผนธุรกิจ