TH EN

News

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด รับมอบโล่เกียรติคุณในการร่วมสนับสนุนโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก