เปลี่ยนจาก "แปไม้เป็นโครงเหล็กตัว C Pre-Zinc จากแบรนด์ CCM by COTCO"

บริการท่อเหล็กแปรรูปจาก CCM พร้อมบริการส่งทั่วไทย

ประกาศแจ้งชี้แจงสถานการณ์ และการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 21 พ.ค. 2564

พบกับ Zoom Online Streaming ภายใต้หัวข้อ" STEEL ARCHITECTURAL DESIGN " ในวันที่ 20-21 พฤษภาคมนี้

ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด19 - CCM

มาตรฐาน UL Certified

1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงานแห่งชาติ

รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.