มาตรฐาน UL Certified

ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด19 - CCM

1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงานแห่งชาติ

รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563

งานมอบทุนการศึกษาเพียรอภิธรรม ครั้งที่ 17 ปี 2563

รับมอบโล่เกียรติคุณในโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก 2563

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.