ผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ COTCO ร่วมจัดทำแผนธุรกิจ (ฺBusiness plan) Mid – Year Review 2017 Toward Sustainable Growth เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เพื่อวางแผนกลยุทธ์กาหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก COTCO ท่อเหล็กตะเข็บเกลียว(Spiral)

COTCO ร่วมงานสัมมนา Construction United 2017 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เพื่ออัพเดทเทรนด์ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2560

ราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศผลการพิจารณาการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในปี 2559 สมอ.มีนโยบายปรับมาตรฐานเหล็กใหม่ทั้งหมด 24 มาตรฐาน

คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม ประธานกรรมการบริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 บริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ Lean Management for Enviroment ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.