บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด รับมอบโล่เกียรติคุณในการร่วมสนับสนุนโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก

 

       คุณสายฝน แสงดีแน่ ตัวแทนบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้รับมอบโล่เกียรติคุณในการร่วมสนับสนุนโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

       โดยโครงการครั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการยกระดับมาตรฐานอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมผลิต และแปรรูปเหล็กให้มีความเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบด้วย 4 อาชีพ ได้แก่ อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) อาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (Open Profile) และอาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing) 

 

 

ทั้งนี้ บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด เป็นเข้าร่วมร่างมาตรฐาน 4 หลักสูตร และได้ให้การสนับสนุนสถานที่ในการทดสอบภาคปฎิบัติ ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 ท่าน โดยมีพนักงานของเราเข้าร่วม 5 ท่านในแต่ละสาขาอาชีพ

 

 

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของบริษัทคอทโก้ฯ (CCM)

พบกับสุดยอดคัมภีร์ MiT ใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยกว่า 62 รายการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอทโก้ฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น Together is Power ประจำปี 2564

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.