สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 โดยคุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม : นายกสมาคม สมัยที่ 6 (วาระที่ 2)

คุณวรพจน์  เพียรอภิธรรม  นายกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น สมัยที่ 6 (วาระที่ 2) รับมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น  รายมิติ  ประจำปี 2561 จากคุณสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ในการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561  ในกลุ่มของสมาคมการค้าจดทะเบียน  จัดตั้ง 6 – 15 ปี

ซึ่งรางวัลดังกล่าว  เป็นเกียรติแก่สมาคมฯ ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศด้านรายมิติ  ได้แก่ ผลสำเร็จตามพันธกิจ คุณภาพการให้บริการ   และการพัฒนาองค์กร  จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี  ในวันที่  22 พฤศจิกายน 2561  ที่ผ่านมา

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของบริษัทคอทโก้ฯ (CCM)

พบกับสุดยอดคัมภีร์ MiT ใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยกว่า 62 รายการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอทโก้ฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น Together is Power ประจำปี 2564

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.