COTCO GROUP Mid-Year Review 2018 Toward a Sustainable Growth

ผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ COTCO GROUP ร่วมกันรีวิวแผนธุรกิจการดำเนินงานที่ผ่านมาในครึ่งปีแรก  เมื่อวันที่ 13 -15 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อปรับกลยุทธ์การวางแผนในครึ่งปีหลัง

 

นำทีมผู้บริหารโดยคุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม  (ประธานกลุ่มปริษัท ในเครือ COTCO GROUP) และ  ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม  (ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มบริษัท ในเครือ COTCO GROUP)

 

โดยในการประชุมแผนธุรกิจในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากอาจารย์เจษฎา  จันทวงษ์โส  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มาเป็นที่ปรึกษาในส่วนงานบริหารจัดการส่วนโรงงาน (บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด)

 

ภาพบรรยากาศการประชุมแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ COTCO GROUP ประกอบไปด้วย บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด (PLANT 1 / ทุ่งครุ-กรุงเทพ , PLANT 2 / ระยอง) และ บริษัท คอทโก้พลาสติกส์ จำกัด

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.