“CCM” จัดกิจกรรม CSR ปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศริมชายฝั่งทะเล ณ ชายหาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การจัดกิจกกรม CSR ปลูกปะการัง  นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด  ร่วมกันทำกิจกกรรมปลูกปะการัง  เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศริมชายฝั่งทะเล  พร้อมทำกิจกรรม “โครงการสานสัมพันธ์ CCM 2017”  ในวันที่  18 พฤศจิกายน  2560

กล่าวเปิดกิจกรรม  โดย คุณกัณฐิญา ตันติปิฎก

 

บรรยากาศการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม  โดยเจ้าหน้าที่  สัตหีบนาวีทีม

 

บรรยากาศการทำกิจกรรมร่วมกัน

 

บรรยากาศการทำกิจกรรมร่วมกัน

 

บรรยากาศรับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) ร่วมกัน

 

บรรยากาศริมทะเล  กับดนตรีสด โฟล์คซอง จากเจ้าหน้าที่ สัตหีบนาวีทีม

 

 

บรรยากาศช่วงบ่ายกับกิจกรรม CSR ปลูกปะการัง เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศริมชายฝั่งทะเล

 

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.