“CCM” จัดกิจกรรม CSR ปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศริมชายฝั่งทะเล ณ ชายหาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การจัดกิจกกรม CSR ปลูกปะการัง  นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด  ร่วมกันทำกิจกกรรมปลูกปะการัง  เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศริมชายฝั่งทะเล  พร้อมทำกิจกรรม “โครงการสานสัมพันธ์ CCM 2017”  ในวันที่  18 พฤศจิกายน  2560

กล่าวเปิดกิจกรรม  โดย คุณกัณฐิญา ตันติปิฎก

 

บรรยากาศการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม  โดยเจ้าหน้าที่  สัตหีบนาวีทีม

 

บรรยากาศการทำกิจกรรมร่วมกัน

 

บรรยากาศการทำกิจกรรมร่วมกัน

 

บรรยากาศรับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) ร่วมกัน

 

บรรยากาศริมทะเล  กับดนตรีสด โฟล์คซอง จากเจ้าหน้าที่ สัตหีบนาวีทีม

 

 

บรรยากาศช่วงบ่ายกับกิจกรรม CSR ปลูกปะการัง เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศริมชายฝั่งทะเล

 

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของบริษัทคอทโก้ฯ (CCM)

พบกับสุดยอดคัมภีร์ MiT ใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยกว่า 62 รายการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอทโก้ฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น Together is Power ประจำปี 2564

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.