"จิตอาสาเฉพาะกิจ" ชาวCCM ทำดีด้วยหัวใจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท  คอทโก้เมททอลเวอร์คส  จำกัด  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาเฉพาะกิจ” งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ในวันที่  26 ตุลาคม 2560

โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัท  คอทโก้เมททอลเวอร์คส  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้รวม  85 ท่าน  และให้บริการในพื้นที่  อาทิ วัดทุ่งครุ ,วัดคู่สร้าง และ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด

รถบริษัทฯ  ไว้คอยให้บริการประชาชนฟรี  จากหน้าหมู่บ้านสยามนิเวศน์ – วัดทุ่งครุ

จัดเตรียมดอกไม้จันทร์ให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.