CCM ต้อนรับนักธุรกิจ จาก เวียดนาม เข้าเยี่ยมชมโรงงาน COTCO (ทุ่งครุ – ระยอง)

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส ได้รับความไว้วางใจจาก อคลอวัน บริษัทฯ ก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคน้ำประปารายใหญ่จากประเทศเวียดนาม เพื่อใช้ในงาน Song Duong water pipe Line Project เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตท่อเหล็ก ที่โรงงานคอทโก้ เมททอลเวอร์คส (ทุ่งครุ-ระยอง) เมื่อวันที่ 27 – 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตท่อ SAW ที่ใช้ในงานระบบสาธารณูปโภค พร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.