ผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ COTCO ร่วมจัดทำแผนธุรกิจ

ผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ COTCO ร่วมจัดทำแผนธุรกิจ (ฺBusiness plan) Mid – Year Review 2017 Toward Sustainable Growth  เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560  เพื่อวางแผนกลยุทธ์กาหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0

 

 

                 นำทีมผู้บริหารโดยคุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม  (ประธานกลุ่มปริษัท ในเครือ COTCO) และ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม  (ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มบริษัท ในเครือ COTCO)

 

 

                 วัตถุประสงค์ จัดทำแผนธุรกิจในครั้งนี้   เพื่อทบทวนแผนธุรกิจประจำปี  ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ COTCO  ประกอบไปด้วย  COTCO METAL WORKS Ltd.(PLANT 1 / ทุ่งครุ กรุงเทพฯ ), COTCO METAL WORKS Ltd. (PLANT 2 / ระยอง) และ COTCO PLASTICS Co.,Ltd.

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.