ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก COTCO ท่อเหล็กตะเข็บเกลียว(Spiral) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ยาว 18 เมตร

 หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากCOTCO ท่อเหล็กตะเข็บเกลียว(Spiral) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง OD 2,000mm ยาว 18.0M ใช้เพื่อการสำรองกักเก็บน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม และประปาหมู่บ้าน

 

 
โหลดสินค้าจากฝ่ายผลิต

 

 

 

 
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

 

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.