พาณิชย์เรียกเก็บ AD ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมในอัตราร้อยละ 2.38-310.74

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศผลการพิจารณาการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ทั้งรีดร้อนและรีดเย็นที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และไม่เป็นวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน ๕๐๘ มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๓๐๕.๓๑.๑๐.๐๐๐ ๗๓๐๖.๑๑.๑๐.๐๐๐ ๗๓๐๖.๑๑.๙๐.๐๐๐ ๗๓๐๖.๒๑.๐๐.๐๐๐ ๗๓๐๖.๔๐.๑๐.๐๑๐ ๗๓๐๖.๔๐.๑๐.๐๒๐ ๗๓๐๖.๔๐.๒๐.๐๑๐ ๗๓๐๖.๔๐.๒๐.๐๒๐ ๗๓๐๖.๔๐.๓๐.๐๑๐ ๗๓๐๖.๔๐.๓๐.๐๒๐ ๗๓๐๖.๔๐.๙๐.๐๑๐ ๗๓๐๖.๔๐.๙๐.๐๒๐ ๗๓๐๖.๖๑.๐๐.๐๒๑ และ ๗๓๐๖.๖๑.๐๐.๐๒๒ รวม ๑๔ พิกัด ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีนไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในอัตราดังต่อไปนี้

(๑) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี

 (ก) ร้อยละ ๑๑.๙๖ ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก SeAH STEEL CORPORATION

 (ข) ร้อยละ ๕๑.๕๓ ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น

(๒) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ ๑๔๕.๓๑ ของราคา ซ ีไอ เอฟ

(๓) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากไต้หวัน

 (ก) ร้อยละ ๑๒.๒๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก FROCH ENTERPRISE CO., LTD.

 (ข) ร้อยละ ๒.๓๘ ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก YC INOX CO., LTD.

 (ค) ร้อยละ ๒๙.๐๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น

(๔) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 (ก) ร้อยละ ๓๑๐.๗๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก SONHA INTERNATIONAL CORPORATION

 (ข) ร้อยละ ๓๑๐.๗๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น

 

ที่มา http://iiu.isit.or.th/th/news/Content-2024.aspx

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของบริษัทคอทโก้ฯ (CCM)

พบกับสุดยอดคัมภีร์ MiT ใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยกว่า 62 รายการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอทโก้ฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น Together is Power ประจำปี 2564

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.