รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558

           

                       สำนักงานโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งได้เข้าให้คำปรึกษาด้านปรับปรุงด้าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ในชื่อโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเพื่อเพิ่มการบริหารสินค้าคงคลังและลด Inventory เริ่มโครงการเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม และ ทางบริษัทเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของบริษัทคอทโก้ฯ (CCM)

พบกับสุดยอดคัมภีร์ MiT ใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยกว่า 62 รายการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอทโก้ฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น Together is Power ประจำปี 2564

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.