โครงการสถานประกอบการและชุมชนไร้ยาเสพติด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตทุ่งครุ ร่วมกับ บริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด โดย ท่าน ผอ.สุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม จัดโครงการสถานประกอบการและชุมชนไร้ยาเสพติด โดยให้ความรู้พนักงานและชุมชนในเขตทุ่งครุ

 

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด ได้รับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย MiT (Made in Thailand)

เปลี่ยนจาก "แปไม้เป็นโครงเหล็กตัว C Pre-Zinc จากแบรนด์ CCM by COTCO"

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.