รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

 

คุณกุลจิรา เพียรอภิธรรม เป็นตัวแทน COTCO ในการรับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu ซึ่งเป็น Decorative Social Platform และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม โดยแบรนด์ COTCO ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีความน่าเชือถือในแพลตฟอร์มดังกล่างนี้ ณ สำนักงานขายคอทโก้ฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

 

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของบริษัทคอทโก้ฯ (CCM)

พบกับสุดยอดคัมภีร์ MiT ใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยกว่า 62 รายการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอทโก้ฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น Together is Power ประจำปี 2564

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.