รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

 

คุณกุลจิรา เพียรอภิธรรม เป็นตัวแทน COTCO ในการรับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu ซึ่งเป็น Decorative Social Platform และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม โดยแบรนด์ COTCO ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีความน่าเชือถือในแพลตฟอร์มดังกล่างนี้ ณ สำนักงานขายคอทโก้ฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

 

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.