1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงานแห่งชาติ

CCM แจ้งหยุดให้บริการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และจะเปิดให้บริการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

มาตรฐาน UL Certified

ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด19 - CCM

1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงานแห่งชาติ

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.