ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอทโก้ฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น Together is Power ประจำปี 2564

ประมวลภาพวินาทีแห่งความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ อุปนายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด เข้ารับรางวัล "สมาคมการค้าดีเด่น" ในงาน Together is Power ประจำปี 2564 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  • รายมิติที่ 1 ผลสำเร็จตามพันธกิจ

  • รายมิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ

 

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของบริษัทคอทโก้ฯ (CCM)

พบกับสุดยอดคัมภีร์ MiT ใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยกว่า 62 รายการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอทโก้ฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น Together is Power ประจำปี 2564

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.