ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของบริษัทคอทโก้ฯ (CCM)

ด้วยนโยบายการป้องกันไวรัส Covid-19 บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ขอประกาศให้วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดพิเศษของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิการฉีดวัคซีนตามนโยบายฉีดวัคซีนเพื่อชาติของรัฐบาลอย่างทั่วถึงกัน

บริษัทฯ จะเปิดทำการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของบริษัทคอทโก้ฯ (CCM)

พบกับสุดยอดคัมภีร์ MiT ใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยกว่า 62 รายการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอทโก้ฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น Together is Power ประจำปี 2564

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.