ผลงาน

โครงหลังคาเหล็กสำหรับที่จอดรถ

โครงการ GMP MALL Office Tower & Hotel Myanmar

Lao project/Pipe line transmission

Ajinomoto/water transmission line

ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง

วัดพี่ไข่ เสาศาลา ปี2019

Siam City Cement

Lao/Noi River Project

BPR Factory in Amata Rayong

Song Duong Water Treatment Plant(VIETNAM)

กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน สาขา เนินปอ

ICON SIAM งานระบบภายในอาคาร

Song Duong Water Treatment Plant , Vietnam : Year 2017

GMP MALL Office Tower & Hotel Project

โครงเพาะไม้ดอก สวนเกษตร 32

ตลาดกลาง ไม้ดอก ไม้ประดับ

ป้ายบอกทาง

โรงน้ำตาล

ท่อน้ำทิ้ง

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.