รายการสินค้า : แป๊บเหลี่ยม

Product Name / ชื่อสินค้า Weight / น้ำหนัก(kg) Price/ราคา Quantity / จำนวน (pcs/เส้น) Add
แป๊บเหลี่ยม 1" x 1" x 2.0mm x 6M มอก.
Square Pipe TIS 1" x 1" x 2.0mm x 6M
8.76 311 THB
Add to Cart
แป๊บเหลี่ยม 1" x 1" x 2.3mm x 6M มอก.
Square Pipe TIS 1" x 1" x 2.3mm x 6M
9.96 354 THB
Add to Cart
แป๊บเหลี่ยม 1-1/2" x 1-1/2" x 2.3mm x 6M มอก.
Square Pipe TIS 1-1/2" x 1-1/2" x 2.3mm x 6M
15.39 546 THB
Add to Cart
แป๊บเหลี่ยม 2" x 2" x 2.3mm x 6M มอก.
Square Pipe TIS 2" x 2" x 2.3mm x 6M
20.79 738 THB
Add to Cart
แป๊บเหลี่ยม 1-1/2" x 1-1/2" x 3.2mm x 6M มอก.
Square Pipe TIS 1-1/2" x 1-1/2" x 3.2mm x 6M
21.22 753 THB
Add to Cart
แป๊บเหลี่ยม 2" x 2" x 3.2mm x 6M มอก.
Square Pipe TIS 2" x 2" x 3.2mm x 6M
28.46 1,010 THB
Add to Cart
แป๊บเหลี่ยม 3" x 3" x 3.2mm x 6M มอก.
Square Pipe TIS 3" x 3" x 3.2mm x 6M
43.53 1,545 THB
Add to Cart

เงื่อนไขสินค้า: 
-  ราคาสินค้าเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
-  ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  ความหนาและมวล +/ - ตามมาตรฐาน
-  สนใจติดต่อเบอร์ 02-285-2700

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.