รายการสินค้า : ท่อเหล็กชุบสังกะสี A1

Product Name / ชื่อสินค้า Weight / น้ำหนัก(kg) Price/ราคา Quantity / จำนวน (pcs/เส้น) Add
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(A1) 1.70mm x 41.10mm(1 1/4'') x 6000mm
Galvanized Steel Pipe(A1) 1-1/4'' x 6m (Plain End)
10.63 0 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(A1) 1.70mm x 46.80mm(1 1/2") x 6000mm
Galvanized Steel Pipe(A1) 1-1/2" x 6m (Plain End)
12.05 0 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(A1) 1.90mm x 59.10mm(2") x 6000mm
Galvanized Steel Pipe(A1) 2" x 6m (Plain End)
16.85 0 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(A1) 2.00mm x 73.80mm(2 1/2'') x 6000mm
Galvanized Steel Pipe(A1) 2-1/2'' x 6m (Plain End)
22.5 0 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(A1) 2.00mm x 86.80mm(3'') x 6000mm
Galvanized Steel Pipe(A1) 3'' x 6m (Plain End)
27.73 0 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(A1) 2.60mm x 137.15mm(5") x 6000mm
Galvanized Steel Pipe(A1) 5" x 6m (Plain End)
56.77 0 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว 1/2" A-1 (COTCO)
Galvanized steel pipe-BS 1/2" A-1 (COTCO)
4.5 0 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว 3" A-1 (R)
Galvanized steel pipe-BS 3" A-1 (R)
26.5 0 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว 4" A-1 (R)
Galvanized steel pipe-BS 4" A-1 (R)
37 0 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว 5" A-1 (R)
Galvanized steel pipe-BS 5" A-1 (R)
58 0 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว 6" A-1 (R)
Galvanized steel pipe-BS 6" A-1 (R)
67.29 0 THB
Add to Cart

เงื่อนไขสินค้า: 
-  ราคาสินค้าเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
-  ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  ความหนาและมวล +/ - ตามมาตรฐาน
-  สนใจติดต่อเบอร์ 02-285-2700

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.