มาตรฐานการผลิต & ดาวน์โหลดแคตตาล็อกสินค้า

รายละเอียดสินค้า

ท่อเหล็กตะเข็บเกลียว หรือท่อ Spiral หรือที่ใช้โดยทั่วไปเป็นท่อในระบบส่งน้ำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ หรือท่อเหล็กงานชลประทาน คือ ท่อเหล็กกล้าที่เชื่อมโดยวิธี Submerged Arc Welding (SAW) โดยวิธีการเชื่อมในรูปแบบนี้ จะมีแนวเชื่อมที่จะมีลักษณะขดเป็นวงคล้ายกับรูปสปริง มักใช้เป็นท่อส่งน้ำ ท่อลำเลียงของเหลว หรือเป็นท่อเหล็กในงานชลประทานต่างๆ กรรมวิธีการผลิตแบบนี้สามารถผลิตท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้กว้าง และมีความยาวมากๆได้ โดยอาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลากหลายตามความต้องการการใช้งาน สามารถผลิตได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ 200 จนถึง 3000 มม.เลยทีเดียว โดยความหนาปกติที่ใช้กันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 4.50 - 19.10 มม. ซึ่งท่อเชื่อม Spiral Pipe แบบ 2 ด้านนี้ จะสามารถทนแรงดันได้มากกว่าท่อเชื่อมแบบแนวเชื่อมตรงธรรมดาถึง 25% เมื่อเทียบที่ความหนาของผนังท่อเท่ากัน โดยท่อเหล็ก Spiral นี้ สามารถผลิตได้ทั้งแบบเปลือย และแบบเคลือบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานของผู้ใช้(Make-to-order)  นั่นเอง โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ (Applications) ในระบบส่งน้ำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่, ระบบงานชลประทาน, ระบบท่อน้ำทิ้งน้ำเสีย, ระบบลำเลียงของเหลวในอุตสาหกรรม, ระบบงานเสาเข็มทั้งประเภทชายฝั่งและกลางทะเล, ระบบงานโครงสร้างขนาดใหญ่, ระบบท่อสำหรับส่งน้ำดิบ และน้ำมัน, หรือระบบท่องานขุดเจาะ และท่อเข็มพืด เป็นต้น


มาตรฐานการผลิต
ท่อ Spiral Pipe หรือท่อเหล็กงานชลประทานนี้ มีการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ท่อที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่สุด การผลิตนี้ ยังได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากลมากมาย เป็นการผลิตที่มีมาตรฐานของ - SAW Specification และ Submerged Arc Welding Pipe ซึ่งได้แก่มาตรฐาน 
- BS 534
- ASTM 252
- ASTM A211
- JIS G 3443
- JIS G 3457
- JIS G 3492
- JIS A 5525
- TIS 427-2562
- AWWA C 200
- AWWA C 203
- AWWA C 205
- AWWA C 210
- AWWA C 222

กระบวนการผลิตท่อ

 

APPLICATIONS

 

 

The Specification of Submerged Arc Welding

 

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.