TH EN
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ & บริการ > สินค้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

ระบบสั่งซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์

รายการสินค้า : ท่อสังกะสีพรีซิงค์

Product Name / ชื่อสินค้า Weight / น้ำหนัก(kg) Price/ราคา Quantity / จำนวน (pcs/เส้น) Add
ท่อ Pre-Zn (A1) 1/2'' x 1.4mm x 6000mm
Pre-Zn Steel Pipe 1/2" x 1.4mm x 6000mm
4.3 164 THB
Add to Cart
ท่อ Pre-Zn (A1) 3/4'' x 1.4mm x 6000mm
Pre-Zn Steel Pipe 3/4" x 1.4mm x 6000mm
5.6 219 THB
Add to Cart
ท่อ Pre-Zn (A1) 1" x 1.4mm x 6000mm
Pre-Zn Steel Pipe 1" x 1.4mm x 6000mm
6.6 285 THB
Add to Cart
ท่อ Pre-Zn (A1) 1-1/4" x 1.4mm x 6000mm
Pre-Zn Steel Pipe 1-1/4" x 1.4mm x 6000mm
8.5 368 THB
Add to Cart