TH EN
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ & บริการ > สินค้าตามหมวดหมู่

ระบบสั่งซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์

รายการสินค้า : เหล็กรูปพรรณตัวซี

Product Name / ชื่อสินค้า Weight / น้ำหนัก(kg) Price/ราคา Quantity / จำนวน (pcs/เส้น) Add
เหล็กตัวซี 60x30x10mm x 1.6mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Steel TIS1228 60x30x10mm x 1.6mm 6000mm
9.78 232 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 75x45x15mm x 1.6mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Stee TIS1228 75x45x15mm x 1.6mm 6000mm
13.92 330 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 60x30x10mm x 2.0mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Steel TIS1228 60x30x10mm x 2.0mm 6000mm
11.94 265 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 75x45x15mm x 2.0mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Stee TIS1228 75x45x15mm x 2.0mm 6000mm
17.16 381 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 100x50x20mm x 2.0mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Stee TIS1228 100x50x20mm x 2.0mm 6000mm
21.36 474 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 60x30x10mm x 2.3mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Stee TIS1228 60x30x10mm x 2.3mm 6000mm
13.5 300 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 75x45x15mm x 2.3mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Stee TIS1228 75x45x15mm x 2.3mm 6000mm
19.5 433 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 100x50x20mm x 2.3mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Stee TIS1228 100x50x20mm x 2.3mm 6000mm
24.36 541 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 150x50x20mm x 2.3mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Stee TIS1228 150x50x20mm x 2.3mm 6000mm
29.76 661 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 150x65x20mm x 2.3mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Stee TIS1228 150x65x20mm x 2.3mm 6000mm
33 733 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 100x50x20mm x 2.8mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Stee TIS1228 100x50x20mm x 2.8mm 6000mm
29.22 649 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 100x50x20mm x 3.2m 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Stee TIS1228 100x50x20mm x 3.2m 6000mm
33 733 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 125x50x20mm x 3.2mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Stee TIS1228 125x50x20mm x 3.2mm 6000mm
36.78 817 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 150x50x20mm x 3.2mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Stee TIS1228 150x50x20mm x 3.2mm 6000mm
40.56 900 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 150x75x20mm x 3.2mm 6000mm (ม.อ.ก.)
Lip Channel Stee TIS1228 150x75x20mm x 3.2mm 6000mm
48.06 1,067 THB
Add to Cart