รายการสินค้า : ท่อเหล็กชุบสังกะสี

Product Name / ชื่อสินค้า Weight / น้ำหนัก(kg) Price/ราคา Quantity / จำนวน (pcs/เส้น) Add
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ (A1) 3/4"
Galvanized Steel Pipe (A1) 3/4" (Plain End)
5.8 280 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ (A1) 1-1/4"
Galvanized Steel Pipe (A1) 1-1/4" (Plain End)
10.5 490 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ (A1) 1-1/2"
Galvanized Steel Pipe (A1) 1-1/2" (Plain End)
12.2 584 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ (A1) 2"
Galvanized Steel Pipe (A1) 2" (Plain End)
17 749 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ (A1) 2-1/2"
Galvanized Steel Pipe (A1) 2-1/2" (Plain End)
22.5 989 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ (A1) 3"
Galvanized Steel Pipe (A1) 3" (Plain End)
25.9 1,220 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ (A1) 5"
Galvanized Steel Pipe (A1) 5" (Plain End)
55.5 1,453 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ M (R) 1/2"
Galvanized Steel Pipe M (R) 1/2" (Plain End)
5.6 257 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ M (R) 1-1/4"
Galvanized Steel Pipe M (R) 1-1/4" (Plain End)
12.7 593 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ 2" M (R)
Galvanized Steel Pipe 2'' x 6m (M) (Plain End)
19 961 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ M (R) 2-1/2"
Galvanized Steel Pipe M (R) 2-1/2" (Plain End)
23.5 1,185 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ M (R) 3"
Galvanized Steel Pipe M (R) 3" (Plain End)
34 1,541 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ M (R) 5"
Galvanized Steel Pipe M (R) 5" (Plain End)
66.5 3,055 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ M (R) 6"
Galvanized Steel Pipe M (R) 6" (Plain End)
79 3,626 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ (มอก. ประเภท 2) 1-1/2"
Galvanized Steel Pipe (TIS 277 Type 2) 1-1/2" (Plain End)
20.5 964 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ (มอก. ประเภท 2) 2-1/2"
Galvanized Steel Pipe (TIS 277 Type 2) 2-1/2" (Plain End)
35.7 1,678 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเรียบ (มอก. ประเภท 2) 6"
Galvanized Steel Pipe (TIS 277 Type 2) 6" (Plain End)
110.5 5,194 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (A1) 1-1/4"
Galvanized Steel Pipe (A1) 1-1/4" (Beveled End)
10.5 490 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (A1) 1-1/2"
Galvanized Steel Pipe (A1) 1-1/2" (Beveled End)
12.2 584 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (A1) 2"
Galvanized Steel Pipe (A1) 2" (Beveled End)
17 749 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (A1) 2-1/2"
Galvanized Steel Pipe (A1) 2-1/2" (Beveled End)
22.5 989 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (A1) 3"
Galvanized Steel Pipe (A1) 3" (Beveled End)
25.9 1,220 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (A1) 4"
Galvanized Steel Pipe (A1) 4" (Beveled End)
36.4 1,709 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (A1) 5"
Galvanized Steel Pipe (A1) 5" (Beveled End)
55.5 1,453 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (A1) 6"
Galvanized Steel Pipe (A1) 6" (Beveled End)
66 1,723 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว M (R) 1-1/2"
Galvanized Steel Pipe M (R) 1-1/2" (Beveled End)
14.5 683 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว M (R) 2-1/2"
Galvanized Steel Pipe M (R) 2-1/2" (Beveled End)
23.5 1,185 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว M (R) 5"
Galvanized Steel Pipe M (R) 5" (Beveled End)
66.5 3,055 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (มอก. ประเภท 2) 1"
Galvanized Steel Pipe (TIS 277 Type 2) 1" (Beveled End)
13.9 653 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (มอก. ประเภท 2) 1-1/2"
Galvanized Steel Pipe (TIS 277 Type 2) 1-1/2" (Beveled End)
20.5 964 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (มอก. ประเภท 2) 1-1/4"
Galvanized Steel Pipe (TIS 277 Type 2) 1-1/4" (Beveled End)
17.6 827 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (มอก. ประเภท 2) 2"
Galvanized Steel Pipe (TIS 277 Type 2) 2" (Beveled End)
28 1,316 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (มอก. ประเภท 2) 2-1/2"
Galvanized Steel Pipe (TIS 277 Type 2) 2-1/2" (Beveled End)
35.7 1,678 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (มอก. ประเภท 2) 3"
Galvanized Steel Pipe (TIS 277 Type 2) 3" (Beveled End)
46 2,162 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (มอก. ประเภท 2) 4"
Galvanized Steel Pipe (TIS 277 Type 2) 4" (Beveled End)
69 3,243 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว (มอก. ประเภท 2) 6"
Galvanized Steel Pipe (TIS 277 Type 2) 6" (Beveled End)
110.5 5,194 THB
Add to Cart
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.