รายการสินค้า : ท่อเหล็กชุบสังกะสี

Product Name / ชื่อสินค้า Weight / น้ำหนัก(kg) Price/ราคา Quantity / จำนวน (pcs/เส้น) Add
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(A1) 1.70mm x 41.10mm(1 1/4'') x 6000mm
Galvanized Steel Pipe(A1) 1-1/4'' x 6m (Plain End)
10.63 368 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(A1) 1.70mm x 46.80mm(1 1/2") x 6000mm
Galvanized Steel Pipe(A1) 1-1/2" x 6m (Plain End)
12.05 438 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(A1) 1.90mm x 59.10mm(2") x 6000mm
Galvanized Steel Pipe(A1) 2" x 6m (Plain End)
16.85 562 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(A1) 2.00mm x 73.80mm(2 1/2'') x 6000mm
Galvanized Steel Pipe(A1) 2-1/2'' x 6m (Plain End)
22.5 742 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(A1) 2.00mm x 86.80mm(3'') x 6000mm
Galvanized Steel Pipe(A1) 3'' x 6m (Plain End)
27.73 915 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(A1) 2.60mm x 137.15mm(5") x 6000mm
Galvanized Steel Pipe(A1) 5" x 6m (Plain End)
56.77 1,908 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ 1 1/4" M (R)
Galvanized Steel Pipe 1 1/4" x 6m (M) (Plain End)
12.9 435 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(M) 3.20mm x 137.25mm(5") x 6000mm
Galvanized Steel Pipe 5'' x 6m (M) (Plain End)
67.6 2,241 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(มอก.) 3.20mm x 76.30mm(2 1/2'') x 6000mm
Galvanized Steel Pipe (TIS 277 Type 2) 2-1/2'' x 6m (Plain End)
35.68 1,195 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเรียบ(มอก.) 4.50mm x 165.10mm (6") x 6000mm
Galvanized Steel Pipe (TIS 277 Type 2) 6" x 6m (Plain End)
111.57 3,738 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว 1/2" A-1 (COTCO)
Galvanized steel pipe-BS 1/2" A-1 (COTCO)
4.5 164 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว 1 1/4" A-1 (R)
Galvanized steel pipe-BS 1 1/4" A-1 (R)
11 368 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว 3" A-1 (R)
Galvanized steel pipe-BS 3" A-1 (R)
26.5 915 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว 4" A-1 (R)
Galvanized steel pipe-BS 4" A-1 (R)
37 1,282 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว 5" A-1 (R)
Galvanized steel pipe-BS 5" A-1 (R)
58 1,908 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว 6" A-1 (R)
Galvanized steel pipe-BS 6" A-1 (R)
67.29 2,261 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสี ปลายเกลียว 5" M (R)
Galvanized steel pipe-BS 5" M (R)
67 2,241 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเกลียว 1-1/2'' มอก.
Galvanized steel pipe-TIS277 1-1/2''
21.3 714 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเกลียว 1-1/4'' มอก.
Galvanized steel pipe-TIS277 1-1/4''
18.6 623 THB
Add to Cart
ท่อชุบสังกะสีปลายเกลียว 2-1/2'' มอก.
Galvanized steel pipe-TIS277 2-1/2''
38.52 1,290 THB
Add to Cart
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.