รายการสินค้า : เหล็กรูปพรรณตัวซี

Product Name / ชื่อสินค้า Weight / น้ำหนัก(kg) Price/ราคา Quantity / จำนวน (pcs/เส้น) Add
เหล็กตัวซี 60x30x10mm x 1.6mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Steel TIS1228 60x30x10mm x 1.6mm 6000mm
9.78 337 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 75x45x15mm x 1.6mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 75x45x15mm x 1.6mm 6000mm
13.92 480 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 100x50x20mm x 1.6mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 100x50x20mm x 1.6mm 6000mm
17.28 596 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 90x45x20mm x 1.60mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 90x45x20mm x 1.60mm 6000mm
15.78 544 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 75x45x15mm x 2.0mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 75x45x15mm x 2.0mm 6000mm
17.16 0 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 100x50x20mm x 2.0mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 100x50x20mm x 2.0mm 6000mm
21.36 0 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 60x30x10mm x 2.3mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 60x30x10mm x 2.3mm 6000mm
13.5 466 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 75x45x15mm x 2.3mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 75x45x15mm x 2.3mm 6000mm
19.5 0 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 100x50x20mm x 2.3mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 100x50x20mm x 2.3mm 6000mm
24.36 0 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 125x50x20mm x 2.3mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 125x50x20mm x 2.3mm 6000mm
27.06 0 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 150x50x20mm x 2.3mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 150x50x20mm x 2.3mm 6000mm
29.76 0 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 150x65x20mm x 2.3mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 150x65x20mm x 2.3mm 6000mm
33 1,139 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 100x50x20mm x 2.8mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 100x50x20mm x 2.8mm 6000mm
29.22 1,008 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 100x50x20mm x 3.2m 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 100x50x20mm x 3.2m 6000mm
33 0 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 125x50x20mm x 3.2mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 125x50x20mm x 3.2mm 6000mm
36.78 0 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 150x50x20mm x 3.2mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 150x50x20mm x 3.2mm 6000mm
40.56 0 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 150x75x20mm x 3.2mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 150x75x20mm x 3.2mm 6000mm
48.06 1,658 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี 200x75x20mm x 3.2mm 6000mm (มอก.)
Lip Channel Stee TIS1228 200x75x20mm x 3.2mm 6000mm
55.62 1,919 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซื Pre-Zn 1.10mm x 75x45x15mm x 6000mm
เหล็กตัวซื Pre-Zn 1.10mm x 75x45x15mm x 6000mm
9 369 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี Pre-zn 1.10mm x 100x50x20mm x 6000mm
เหล็กตัวซี Pre-zn 1.10mm x 100x50x20mm x 6000mm
11.2 459 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี Pre-Zn 1.40mm x 75x45x15mm x 6000mm
เหล็กตัวซี Pre-Zn 1.40mm x 75x45x15mm x 6000mm
11.3 463 THB
Add to Cart
เหล็กตัวซี Pre-Zn 2.30mm x 75x45x15mm x 6000mm
เหล็กตัวซี Pre-Zn 2.30mm x 75x45x15mm x 6000mm
17.2 705 THB
Add to Cart
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.